文档库

最新最全的文档下载
 • 求职/职场
 • 总结/汇报
 • 工作bob网页登录网址
 • 教学研究
 • 资格考试
 • 外语考试
 • 高等教育
 • 高中教育
 • 初中教育
 • 小学教育
 • 幼儿教育
 • 表格/模板
 • 人文社科
 • 当前位置:文档库 > 高中语文课本生字总汇

  高中语文课本生字总汇

  高中语文课本生字总汇

  必修一

  1.《沁园春雪》

  沁园春qìn 峥嵘zhēngróng 百舸gě惆怅chóuchàng 寥廓liáokuò方遒qiú

  浪遏飞舟è

  2.《雨巷》《再别康桥》

  寂寥liáo 姓廖liào 迷茫máng 芒刺在背máng 凄婉wǎn 惋惜wǎn 颓圮pǐ

  青荇xìng 繁衍yǎn 斑斓lán 谰言lán 漫溯sù朔气shuè河畔pàn 挑衅xìn

  彷徨pánghuáng 彳亍chìchù笙箫shēng 沉淀diàn 长篙gāo

  3.《大堰河我的保姆》

  瓦菲fēi 菲薄fěi 青苔tái 舌苔tāi 泥潭ní拘泥nì停泊bó血泊pō虱子shī

  天伦叙乐lún 纽扣niǔ冰屑xiè炖肉dùn 火钵bō忸怩不安niǔ咒语zhòu 叱骂chì荆棘jí麦糟zāo 团箕jī

  4.《烛之武退秦师》

  氾南fán 佚之狐yì

  5.《荆轲刺秦王》

  樊於期wū扼腕wàn 切齿拊心fǔ揕其胸zhèn 变徵zhǐ瞋目chēn 目眩xuàn

  以药淬之cuì

  6.《鸿门宴》

  飨士卒xiǎng 鲰生zōu(浅陋的小人)卮酒zhī玉玦jué樊哙kuài

  目眦zì(眼眶)彘肩zhì按剑而跽jì参乘shèng 刀俎zǔ

  7.《记念刘和珍君》

  尸骸hái 喋血/喋喋不休dié(谍报、城堞、通牒、影碟机)租赁lìn 浸渍zì

  芳菲fēi 菲薄fěi 绯红fēi 缠绵悱恻fěi 绯闻fēi 蜚声中外fēi 前仆后继pū风尘仆仆pú惩创chéngchuāng 创伤chuāng 创造chuàng

  攒射cuán 积攒zǎn 干净gān 干练gàn 抹布mā抹杀mǒ转弯抹角mò

  不惮dàn 屠戮lù桀骜jiéào不驯殒yǔn身不恤xù

  黯然神伤àn 谙熟ān 万马齐喑yīn 寥落liáo

  长歌当dàng哭:用放声歌咏代替哭泣。多指用诗文抒发胸中的悲愤。

  8.《小狗包弟》

  篱笆líba 吠叫fèi 舔舐shì解剖pōu 包袱fu 拍摄shè呻吟shēn 揪心jiū铁锹qiāo 作揖yī舟楫jí租赁lìn 凭借píng 义愤填膺yīng 赝品yàn 堕落duò坠落zhuì修葺qì忏悔chàn

  舐犊情深:比喻对子女的慈爱。

  相濡以沫:同处困境,相互救助。

  绿草如茵/绿树成阴

  9.《记梁任公先生的一次演讲》

  激亢kàng 引吭高歌háng 沆瀣一气hàng 弑君shì拭目以待shì苏轼shì

  文采cǎi 喝彩cǎi 木屐jī步履稳健lǚ如弃敝屣xǐ弥漫màn 谩骂màn 戊戌变法wù xū戍守边疆shù戎马一生róng

  酣hān畅蓟北jì莅临lì:来到,来临,多用于贵宾。

  变幻:不规则的改变,变化无常。多指自然现象、梦幻景象或人生等。

  变换:变化、更换。如视角、位置等。

  联播:若干电台或电视台同时转播。如新闻联播。联,联合。

  连播:连续播放。

  叱咤chìzhà风云:形容声势威力很大。叱咤,发怒吆喝。惊诧chà

  迥jiǒng乎不同:形容差别很大。迥,差得远。

  短小精悍hàn:形容人身材矮小而精明强干。也形容文章、戏剧等篇幅不长而有力。

  涕泗tìsì交流:眼泪纵横的样子。

  博闻强qiáng记:见闻广博,记忆力强。

  10.《短新闻两篇》《别了,不列颠尼亚》

  瞩目zh ǔ 叮嘱zh ǔ 冉冉r ǎn 荏苒r ǎn 号角h ào 呼号h áo 旗帜zh ì 识别sh í 停泊b ó 湖泊p ō 船舶b ó 琥珀p ò 糟粕p ò 纳粹/精粹cu ì 粉碎su ì 荟萃cu ì 旗杆g ān 竹竿g ān 秸秆g ǎn 飘扬pi āo 骠勇pi ào 剽悍pi āo 管治:侧重通过政权来控制管理。 管制:强制管理。如灯火管制。 时刻:时间里的每一点,强调时间的短暂。 时分:时候,比时刻长了一些。 消逝:事物没有了,强调结果。 消失:事物逐渐减少以至没有,强调过程。 权利:公民或法人依法行使权力和享受的利益。 权力:政治上的强制力量。职责范围内的支配力量。

  11.《奥斯维辛没有什么新闻》

  婆娑su ō 鲨鱼sh ā 噩梦è 明媚m èi 窒息zh ì 祷告d ǎo

  撰写zhu àn 酒馔zhu àn 雏菊ch ú 帷幕w éi 剥夺b ō 剥皮b āo 处所ch ù 处决ch ǔ 步履l ǚ 颠覆f ù 秘方m ì 密码m ì

  凋谢:草木花叶脱落,也指人死去。 凋零:草木凋谢零落,也形容家道衰弱。 致意:表示问候之意。 致敬:向人敬礼或表示敬意。

  木然:一时痴呆不知所措的样子。 茫然:完全不知道的样子。失意的样子。

  12.《包身工》

  夏衍y ǎn 水门汀t īng 游说shu ì 铁锭d ìng 骷髅k ūl óu

  船舷xi án 弓弦xi án 玄妙xu án 荤腥h ūn 皮辊g ǔn 执拗ni ù 拗断ǎo 拗口 ào 惺忪s ōng 蹒跚p ánsh ān 蠕动r ú 谄媚ch ǎn 虐待n üè 弄堂l òng 弄权n òng 褴褛l ánl ǚ 契据q ì 锲而不舍qi è 挈带qi è 休禊x ì 揩油k āi 卖身契q ì 足趾zh ǐ 栅栏zh à 栅极sh ān 籼米xi ān

  生杀予夺:指统治者掌握了生死赏罚的大权,横行霸道,对人民生命财产随意处置。生,生人活着。杀,叫人死亡。予,给予。夺,剥夺。 不假思索:用不着想,形容说话做事迅速。 一听天命:一,全。听,听凭,听任。

  13.《飞向太空的航行》

  翌年y ì 莅临l ì 乾坤k ūn 呻吟sh ēn 横亘g èn 墙垣yu án 记载z ǎi 装载z ài

  着陆zhu ò 着凉zh áo 云霄xi āo(通宵/ 销声匿迹) 肖像xi ào

  诞生d àn 垂涎xi án 蜿蜒y án 铤而走险t ǐng 辉煌/仓皇/彷徨/惊惶失措hu áng 尘封:搁置已久,被尘土盖满。 翌年:第二年。

  横亘:桥梁山脉等横跨,横卧。 横贯:山脉河流等横着通过去。 震动:侧重内心受到冲击,不平静。 振动:侧重指围绕一个中心反复运动。 不同凡响:形容事物不平凡,很出色。凡响,平凡的音乐。

  一鼓作气:第一次击鼓能振作士兵的勇气。后泛指做事要趁鼓起劲头的时候,一口气干完。 耸入云天:耸,高起,矗立。云天,高空。

  扭转乾坤:乾坤,象征天地、阴阳等。根本改变已成的局面 必修二

  1.《荷塘月色》

  煤屑xi è 幽僻p ì 弥望m í 敛裾j ū 处理ch ǔ 处所ch ù 荷花h é 负荷h è 歌曲q ǔ 曲折q ū 颤栗zh àn 颤抖ch àn 脉络m ài 脉脉含情m ò 袅娜nu ó 安娜n à 参差c ēnc ī差别ch ā差劲ch à差役ch āi 点缀zhu ì 羞涩s è 倩影qi àn 嬉游x ī 嘻嘻哈哈x ī 惦着江南di àn 凝碧n íng 纤细xi ān 纤夫qi àn 梵婀玲f àn ē 蓊蓊郁郁w ěng 鹢首徐回y ì 妖童媛女yu àn 倩影qi àn 斑驳b ān 酣眠h ān 弥望:满眼,充满视野。弥:满。 渺茫:因遥远而模糊不清。

  2。《故都的秋》

  潭柘寺zh è 拓本t à 开拓tu ò 椽子chu án 掾吏yu àn 驯鸽x ùn 落蕊ru ǐ 平仄z è 椭圆tu ǒ 颓废tu í 房檩l ǐn 细腻n ì 廿四桥ni àn 混沌h ùnd ùn 混水摸鱼h ún 潜意识qi án 歧韵q í 譬如p ì 喇叭l ǎba 即使j í 普陀山tu ó 橄榄g ǎnl ǎn

  夹袄ji á 夹板ji ā 夹肢窝g ā

  3.《囚绿记》

  涸辙之鲋h é 揠苗助长y à 淅x ī沥l ì 陆蠡l ǐ 彭蠡l ǐ 管窥蠡测l í 婆娑起舞su

  ō

  猗郁yī蕈菌xùn 瞥见piē蹩脚bié情不自禁jīn 禁止jìn 曲折zhé折腾zhē折本shé事在人为wéi 为什么wèi 因为 wèi 葱茏lóng

  揠苗助长:比喻不管事物发展的规律,强求速成,反而把事物弄糟。

  婆娑起舞:形容盘旋舞蹈的样子。

  急不择暇:着急得没有时间选择。

  4.《诗经两首》

  愆期qiān 垝垣guǐyuán 载笑载言zài 尔卜尔筮bǔshì桑葚shèn 淇水汤汤shāng 自我徂尔cú渐车帷裳jiān cháng 夙兴夜寐sù隰则有泮xí玁狁xiǎnyǔn

  雨雪霏霏yùfēi

  5.《离骚》

  侘傺chàchì(失意的样子)溘死kè

  6.《孔雀东南飞》

  箜篌kōnghóu 伶俜língpīng 葳蕤 wēiruí妆奁lián 耳珰dāng

  玳瑁dàimào 拊掌fǔ否泰pǐ踯躅zhízhú

  7.《诗三首》

  三匝zā羁鸟jī暧暧ài 树颠diān 吐哺bǔ

  8.《兰亭集序》

  禊事xì游目骋怀 chěng 放浪形骸hái 流觞曲水shāng 癸丑guǐ

  9.《赤壁赋》

  壬戌rénxū窈窕yǎotiǎo 嫠妇lí愀然qiǎo 舳舻zhúlú旌旗jīng

  酾酒临江shī横槊赋诗shuò蜉蝣fúyóu 匏樽páozūn 沧海一粟sù麋鹿mí

  江渚zhǔ

  10.《游褒禅山记》

  梵语fàn 庐冢 zhǒng 11.《就任北京大学校长之演说》

  肄业yì店肆sì弭谤mǐ干禄gān 孜孜求学zī敷衍fūyǎn 贻误yí甘之如饴yí

  殆尽dài 砥砺dǐlì宗旨既乖guāi 切磋cuō蹉跎訾詈zǐlì鲜为人知 xiǎn

  会晤wù商榷què裨补缺漏bì旁稽博采jī无虞缺乏yú道义相勖xù泥淖nào 肄业:文指学习。弭谤:消除诋毁。

  干禄:追求功名利禄。孜孜:勤勉。

  敷衍:文指学习不认真。视事:到职开始工作。

  贻误:耽误。或错误遗留下去,使受到坏的影响。

  砥砺:磨炼。营营:形容辛苦劳累。

  潜修:深入钻研。宗旨既乖:宗旨既然错误。

  切磋:共同学习,互相研究讨论。訾詈:指责,诋毁。

  店肆:店铺。鲜为人知:很少被人知道。会晤:会面,会见。

  商榷:商讨。裨补缺漏:裨,有益。旁稽博采:稽,查考。

  无虞缺乏:不用忧愁短缺。虞:忧愁。道义相勖:道义上相互勉励。

  责无旁贷:自己的责任不能推卸给别人。贷:推卸。

  容有底止:或许相当深。底止:深。

  终南捷径:比喻求官最近便的门路。也比喻达到目的的便捷途径。

  开诚布公:揭示内心的诚意,坦白无私,公正地谈出自己的看法。

  规行矩步:比喻举动合乎规矩,毫不苟且。也比喻墨守成规,不知变通。

  刮目相看:比喻另眼看待。

  时阅数载:时间经过几年。阅:经过。

  无动于衷:心里一点也不受感动,一点也不动心。

  以身作则:用自己的行为作榜样。

  姑不具论:暂且不作论述。具,陈述。

  12.《我有一个梦想》

  签署shǔ暑假/曙光镣铐liàokào 瞭望 liào 戳子chuō杀戮 lù

  侈谈chǐ磐石 pán 钟磬qìng 罄竹难书qìng 蜿蜒wān 骇人听闻hài 言简意赅gāi

  垓下gāi 弹劾hé形骸hái 义愤填膺yīng 赝品yàn 祈祷dǎo 燎原liáo缭绕liáo 潦草liáo 赎罪shú渎职dú买椟还珠dú澎湃péngpài 膨胀péng

  给予jǐyǔ予取予求yú无济于事jì济济一堂jǐ蜷缩 quán 真谛dì缔造dì

  枷锁jiā储备chǔ耶稣yēsū蜕变 tuì匿迹nì撒气sā撒种sǎ

  予取予求:原指从我这里取,从我这里求(财物)。后来指任意索取。

  骇人听闻:事出怪诞,听起来令人害怕。

  义愤填膺:由不义的人或事所激起的愤怒充满胸膛。

  心急如焚:心里急得像火烧一样, 形容非常着急。

  安之若素:对于危困境地或异常情况,一如平时,泰然处之。

  不言而喻:不用说就明白。

  满口异议:形容分歧大,很多不同意见。

  息息相关:一呼一吸相互关联,形容关系极为密切。

  空头支票:不能生效的支票。比喻口头上说得好听,但实际不能兑现的诺言。

  气壮山河:形容气势宏伟,比高山大河还要雄壮。

  蜕变:人或事物发生质变。

  侈谈:夸大而不切实际地谈论(或的话)。

  13.《在马克思墓前的讲话》

  不可估量liáng 量入为出liàng 量体裁衣liàng 费尽思量liang

  繁芜wú诅咒zǔzhòu 诽谤fěi 豁然开朗huò豁出生命huō

  不可估量:难以估计,形容巨大。繁芜丛杂:多种多样,而且芜杂。

  豁然开朗:形容由狭隘幽暗突然变为开朗明亮。引申为由疑惑突然变成通晓领悟。

  浅尝辄zhé止:稍微尝试一下就停止了。比喻学习研究不求深入。

  卓有成效:形容成绩效果非常显著突出。

  坚忍不拔:在艰苦困难的情况下坚持而不动摇。如坚忍不拔的意志。

  坚韧不拔:形容信念坚定,意志顽强,不可动摇。

  必修三

  第一单元·小说《林黛玉进贾府》

  阜(fù)盛敕(chì)造台矶(jī) 鬓发如银bìn 贾赦(shè)(赦免,赦罪)簇拥cù

  姊(zǐ)妹削(xuē)肩(剥削,削减,削弱,瘦削)呜咽(yè) 怯(qiè)弱(胆怯,羞怯)

  疯癫diān 不经之谈敛声屏(bǐng)气攒(cuán)珠髻绾(wǎn)着盘螭(chī)

  璎(yīng)珞(luò) 宫绦(tāo) 玫瑰(guī)(瑰丽,瑰怪)嫡(dí)亲拭泪shì

  外甥女shēng 便(biàn)宜(yí) 翠幄(wò)(运筹帷幄)驯(xùn)骡(驯服)厢庑(wǔ) 笨拙(zhuō) 甬路yǒng 金蜼(wěi)彝(yí) 錾(zàn)银黼(fǔ)黻(fú) 洋罽(jì)

  匙(chí)箸(zhù) 钥匙shi 酒觚(gū) 顽劣(liè) 溺(nì)爱伺(cì)候伺机sì

  漱(shù)盂咳嗽(sòu) 脾(pí)胃(脾气)盥(guàn)手(盥洗)懵(měng)懂

  倭(wō)锻(倭寇)瞋(chēn)视敷(fū)粉(敷衍,敷药)韶(sháo)光纨袴(kù)

  作揖yī(开门揖盗)蹙(cù)眉颦(pín)眉罥(juàn)烟两靥(yè) 杜撰(zhuàn)(撰写)忖(cǔn)度(duó) 内帷wéi 纳罕hǎn 憨玩hān

  殉(xùn)葬(殉职,殉情)妥当(dàng) 遂(suì)心(未遂)半身不遂suí钗钏(chuàn)

  《祝福》

  送灶(zào)监生(jiàn) 寒暄(xuān)臂膊(bó)银镯(zhuó)子烟霭(ǎi)(雾霭云霭)朱拓(tà)(拓写拓蓝纸)瘦削不堪xuē(削减,削弱,剥削)间(jiàn)或

  诧(chà)异悚(sǒng)然惶急huáng 踌躇(chú) 胆怯(qiè)(怯弱羞怯)

  不更(gēng)事谬(miù)种(谬误荒谬)负疚(jiù) 俨(yǎn)然忌讳(huì) 雪褥(rù)(被褥)瑟瑟(sè)有声(萧瑟)尘芥(jiè) 形骸(hái) 夹(jiá)袄

  模(mú)样(mú模子mó模型,楷模,模范)贺家墺(ào) 聘(pìn)礼威吓(hè) (恐吓,恫吓)按捺(nà) 荸(bí)荠(qí) 走投无路草窠(kē) 呜咽(yè)

  驯熟(xùn) (驯服)桌帏(wéi) 讪讪(shàn) 宽恕 (shù) 鄙薄(bó)怔怔(zhèng) 咀(jǔ)嚼(jué) 渣滓(zǐ) 唾(tuò)弃一瞥(piē ) 伤疤(bā) 执拗 (niù) 蹙(cù)缩

  赎(shú)罪炮(páo)烙(luò) 窈(yǎo)陷(窈窕)惴惴(zhuì)不安

  洞穴(xué) (穴位)歆(xīn)享牲醴(lǐ) 醉醺醺(xūn )

  《老人与海》

  乱窜(cuàn)(抱头鼠窜)向上蹿(cuān)鲭(qīng)鲨脊(jǐ)背

  两颚(è)脊鳍(qí)角锥(zhuī)形剃(tì)刀攮(nǎng)刺吞噬(shì)

  海鳐(yáo)鱼舵(duò)柄胳(gā)肢窝仓皇攥(zuàn)住编纂zuǎn 篡权cuàn

  黏(nián)液蹂躏(lìn)邮戳(chuō)撬(qiào)开拽(zhuài)掉榫(sǔn)头

  第二单元·诗歌

  《蜀道难》

  噫(yī)吁(xū)嚱(xī)鱼凫(fú)石栈(zhàn)猿猱(náo)

  扪(mén)参(shēn)历井以手抚膺(yīng)(义愤填膺) 巉(chán)岩喧豗(huī)砯(pīng)崖万壑(hè)崔嵬(wéi)咨嗟(jiē)

  《杜甫诗三首》

  砧(zhēn)万壑(hè)朔(shuò)漠青冢(zhǒng)环佩(pèi)

  《琵琶行》

  琵琶pípá铮铮(zhēng)然倡(chàng)女(提议,倡导,提倡)悯(mǐn)然

  转徙(xǐ)(迁徙)恬(tián)然迁谪(zhé)荻(dí)花轻拢(lǒng)慢捻(niǎn)霓(ní)裳(cháng)六幺(yāo)幽咽(yè)冷涩(sè)裂帛(bó)

  虾(há)蟆(má)陵红绡(xiāo) 钿(diàn)头银篦(bì)谪(zhé)居

  呕(ōu)哑(yā)嘲(zhāo)哳(zhā)

  《李商隐诗两首》

  沧海惘(wǎng)然(迷惘)

  宵柝(tuò)筹(一筹莫展,运筹帷幄,觥筹交错)第三单元·文言议论散文

  《寡人之于国》

  毋(wú)庸置疑粟(sù)(沧海一粟)弃甲曳兵(摇曳)数(cù)罟(gǔ)

  洿(wū)池鱼鳖 biē鸡豚(tún)狗彘(zhì)蓄(xù)养庠(xiáng)序之教

  孝悌(tì)之义涂有饿莩(piǎo)

  《劝学》

  輮(róu)以为轮虽有(yòu)槁(ɡǎo)暴(pù)砺(磨砺)参(cān)省(xǐng)须臾(yú)跂(qì)而望舟楫(jí)蛟(jiāo)龙跬(kuǐ)步骐(qí)骥(jì)驽(nú)马锲(qiè)而不舍埃(āi)土二螯(áo)

  《过秦论》

  崤(xiáo)函雍(yōng)州(雍容华贵)窥(kuī)昭襄(xiāng)

  膏腴(yú)之地合从(zòng)缔交亡矢(shǐ)遗镞(zú)(有的放矢)

  制其弊(bì)(弊端,弊病,作弊,营私舞弊)流血漂橹(lǔ)履(lǚ)至尊

  鞭笞(chī)藩(fān)篱黔(qián)首隳(huī)名城销锋镝(dí)

  良将劲(jìng)弩(nǔ)瓮(wèng)牖(yǒu)绳枢(shū)氓(méng)隶之人

  墨翟(dí)猗(yī)顿蹑(niè)足(蹑手蹑脚)阡陌疲弊之卒揭竿为旗锄櫌(yōu)棘(jí)矜(qín)非铦(xiān)于钩戟(jǐ)长铩(shā)也

  谪(zhé)戍(shù)之众度(duó)长絜(xié)大

  《师说》

  嗟(jiē)乎句读(dòu)阿腴(yú)奉承老聃(dān)蟠(pán)(蟠龙,蟠桃)经传(zhuàn)嘉(jiā)奖贻(yí)笑大方

  第四单元·科普文

  《动物游戏之谜》

  缅(miǎn)甸嬉(xī)闹嘻嘻地笑 xī失足坠(zhuì)地聒(guō)噪马驹(jū)默契(qì) 舀(yǎo)水嚼烂jiáo 汲(jí)取调剂 jì反馈(kuì)

  羱(yuán)羊潜(qián)力(潜伏,潜水) 即(jí)兴捉摸不透厮打撕破厮守《宇宙的边疆》

  晕眩(xuàn)战栗lì尘埃(āi) 崭(zhǎn)新脚趾(zhǐ)踝(huái)节

  召(zhào)唤夙(sù)望(夙兴夜寐,夙愿)辽阔无垠(yín) 广袤(mào)

  纤(xiān)细(纤维,纤柔,纤弱)徘(pái)徊(huái) 嵌(qiàn)着(镶嵌)

  旋(xuán)涡(wō) 椭(tuǒ)圆束(shù)缚(fù) (结束,花束) 即(jí)使

  气势磅礴pángbó璀(cuǐ)璨(càn)夺目川流不息匀称(chèn)

  奄奄(yǎn)一息俘(fú)获戎(róng)装(戎马生涯,投笔从戎)

  人才济济(jǐ)(济济一堂,济南)甲烷wǎn

  《一名物理学家的教育历程》

  五彩斑斓lán 遐想 xiá截然不同jié栅(zhà)栏栅极shān

  混(hùn)乱(hùn动词用法,混沌混乱混水摸鱼;hún 骂人话)

  杜撰(zhuàn)神志镇定惊诧(chà)不已冥冥(míng)世界目眩(xuàn)怪诞贪婪(lǎn)撒手人寰huán 潜(qián)心(潜伏,潜水)

  刨根究底páo 刨子bào 湮(yān)没畏葸(xǐ)不前

  必需(+具象事物)必须(+抽象事物)

  必修四

  1.窦娥冤

  (嫡 )dí系部队当lú(垆 ) 功名未suì(遂 ) 半身不suí(遂 ) 深suì(邃)

  suì(隧)道 suì(燧)人氏面面相qù(觑)(斟酌)zhēnzhuó mó(蓦)然

  负yú(隅)顽抗 yú(逾)越坚贞不yú(渝)瑕不掩yú(瑜)

  guān(鳏)寡孤独 lán (阑 )珊chóu(踌)躇满志 zhèngchuài( 挣揣) bèilǎn(惫懒) jǐliáng(脊梁) huì(晦)气亲juàn(眷)

  téng(誊)写qì(契)机 zhēng(症)结 wǔ nì(忤逆)

  jiē(嗟)怨盗zhí(跖)mán(埋)怨错kān(勘) zhēn(斟)酌

  kān(戡)乱难kān(堪)前合后yǎn(偃)哥哥háng(行)

  纷至tà(沓)来罪qiān(愆) fū yǎn(敷衍)军xián(衔)尸hái(骸)hài(骇)人听闻 cháng(苌)弘化碧寒xuān(暄) xuān(喧)哗

  引háng(吭)高歌 nèn(恁)时砍zhuó( 斫)插科打hùn(诨)打zhé(折)shé(折 )本 zhē(折)腾宫商jué(角)zhǐ( 徵)羽连lěi(累)

  léi zhuì(累赘 ) 住了一xiǔ(宿)星xiù(宿) wān(豌)豆

  niè( 孽)根 xiē(楔)子

  2.雷雨

  汗cén(涔涔)惊è(愕) sì( 伺)机伺cì候半shǎng(晌) mí( 弥)补pú(仆)人前pū(仆)后继 dì(谛 )听 mèi(昧)心蘩yī(漪)

  zhěn(缜)密雪茄jiā江堤dī

  3.哈姆雷特

  脚liào(镣) (潦 )liáo草官liáo(僚) (缭 )liáo(绕 liáo(燎)原

  鲁mǎng( 莽) xiāo(枭)首阿yú(谀)奉承 chàn(忏)悔棕lǘ(榈)

  fān( 藩)属 wǔ(忤)逆 cuàn( 篡)夺编zuǎn( 纂) sì( 嗣)位

  qiāng( 戕)害 máo( 蟊)贼天qiǎn( 谴) 恭líng(聆)大教 shǔn( 吮)吸繁文rù( 缛)节万恶不shè( 赦) jìyú( 觊觎 ) 国xǐ(玺)延dàng( 宕)

  颠pèi(沛) yǔn( 陨)落

  拾人牙慧huì秀外慧中 huì口惠而实不至huì鞭鞘shāo 剑鞘qiào

  4.柳永词两首

  天qiàn(堑)珠jī(玑)罗qǐ( 绮) qiāng( 羌)管凝yē( 噎)

  因yē( 噎)废食暮ǎi( 霭 ) líng(菱)歌

  5.苏轼词两首

  羽扇gu ān (纶)巾 qi áng l ǔ( 樯橹) 酒z ūn ( 樽) l èi(酹 )江月 su ō( 蓑)衣 公j ǐn( 瑾)

  6.辛弃疾词两首

  遥c én( 岑)远目 玉z ān( 簪)螺j ì( 髻) l ú( 鲈)鱼 ku ài( 脍)炙人口 秦桧hu ì 舞xi è( 榭)歌台 xi àng( 巷)陌 h àng( 巷)道 w èn( 揾)英雄泪 封狼居x ū( 胥 )

  8.拿来主义

  p ái hu ái ( 徘徊) 自x ǔ( 诩 ) 脑su ǐ( 髓) l ìn s è( 吝啬) c àn( 孱)头 ch án (孱 弱 ) k ē( 磕)头 bi é( 蹩)进 国cu ì( 粹) 残g ēng( 羹)冷zh ì( 炙) 冠mi ǎn( 冕)堂皇 t ī( 剔)除 tu í( 颓)废 z āo p ò( 糟粕) p ì( 譬)如

  9.父母与孩子之间的爱

  ch à(刹)那、 古ch à(刹) sh ā(刹)车 给g ěi 以 j ǐ (给)水工程 j ǐ(给)养 j ǐ(给)付 休q ī(戚)与共 归根结蒂d ì l ǚ(履)行 ch éng (惩)罚 hu áng (惶 )恐不安 du ō( 咄咄)逼人 专h èng ( 横) 罪ni è(孽 ) 罪qi ān ( 愆) 推y ǎn( 衍)

  10.短文三篇

  f ù y ǔ( 赋予) 枯 z ào (燥 )无味 z ào (躁 )动不安 w ǎn (惋)惜

  甲w án ( 烷) w ǎn (婉 )约 m í(弥 )补 m í(弥)留之际 m í(弥 )合 m í( 弥)天大罪 消m ǐ( 弭) m ǐ( 弭)患 ch ù( 畜)牲 x ù( 畜)牧业 n áng ( 囊)括 n áng ( 囊)中羞涩 聚b ěn ( 苯)乙x ī(烯 ) 器m ǐn ( 皿 )

  j īng (茎 )叶 痉挛j ìng 不胫而走j ìng 泾渭分明j īng 径直j ìng

  苇草w ěi 韦编三绝w éi

  11.廉颇蔺相如列传

  司马迁

  Mi ào( 缪)贤 纰缪mi ù 未雨绸缪m óu w èi( 遗)赵王书 怒发冲gu ān ( 冠 )

  gu ānmi ǎn ( 冠冕)堂皇 gu àn( 冠)名权 冠心病gu ān chu ǎidu ó( 揣度)

  y áng( 佯)攻 ju é (诀 )别 ji àn( 间)道 离ji àn( 间) 道gu àn( 观) 奏s è( 瑟) 盆f ǒu( 缶) 避n ì( 匿)

  w ěn( 刎)颈之交 肉t ǎn( 袒)负荆 Mi ǎn( 渑)池 不y ì( 怿) 就汤hu ò( 镬) 礼节甚倨j ù 倨傲j ù

  12.苏武传 班固

  Ch án( 单)于 招m ù( 募) m ù( 募)捐 m ò( 蓦)然回首 陷m ò( 没) 弓n ǔ( 弩) n ú( 驽)马 妻n ú( 孥) ni è( 啮)齿动物 仓l ǐn( 廪) 大义l ǐn( 凛)然 房l ǐn( 檩 ) 穷è( 厄) g āo y ú( 膏腴)之地 弹h é( 劾) w ěn( 刎)颈之交 hu áng( 惶)恐 ku ì( 喟)然 q íng ( 檠)弓弩 y ūn ( 煴)火 y ān zh ī( 阏氏) 节m áo( 旄)尽落

  13.张衡传 范y è( 晔)

  l ěi( 累)召 l ěi( 累)计 果实l éil éi( 累累) 罪行累累l ěi 累累失误l ěi 号zh ào( 召) zh āo( 昭)然若揭 动zh é( 辄)得ji ù( 咎) 迁x ǐ( 徙 ) 五z ǎi( 载) 刊z ǎi( 载) 装z ài( 载) 怨声z ài( 载)道 zhu àn( 篆)文

  篆zhu àn 刻 ch ánch ú( 蟾)蜍 c ì( 伺)者 伺s ì隙 合q ì( 契)若神 q ì( 契)丹 qi è( 锲)而不舍 楔子xi ē 提纲挈领qi è 休禊 x ì 运筹w éiw ò( 帷幄) 乞h ái( 骸)骨 放浪形h ái( 骸) 必修五

  给加粗的生字注音,并看清字形。

  1. 《林教头风雪山神庙》

  赍发 仓廒 央浼 朔风 露天 迤逦 酒馔

  彤云 庇佑 拽到 搠倒 髭须 恁地 洗漱

  2《.装在套子里的人》

  祈祷 辖制 战战兢兢 嗡嗡 噩梦

  撮合一撮胡须一撮盐一小撮敌人

  怂恿讥诮怔住安然无恙憎恶削铅笔

  唉声叹气促狭鬼皱纹绉纱孤僻癖好

  3.《边城》

  蘸酒打醮糍粑茶峒鞶鼓傩送

  泅水诨名犬吠蜢蚱俨然踹水

  悖时碧溪岨喧阗歇憩角隅拮据

  怏怏不乐氽着睥睨镂空胡诌

  扛长凳力能扛鼎

  4.《归去来兮辞》

  船棹遑遑耘耔阴翳轻飏出岫

  西畴盘桓眄

  5.《滕王阁序》

  瓯越翼轸捧袂台隍舸舰逸兴遄飞

  潦水簪笏桑梓帝阍懿范虢州

  命途多舛盛筵叨陪鲤对唠叨孤鹜好高骛远睢园

  6.《逍遥游》

  夭阏翱翔坳堂鲲鹏蜩鸠晦朔舂粮

  泠然数仞数数然

  7.《陈情表》

  希冀宦达洗马拔擢逋慢日笃

  茕茕孑立险衅陨首殒命祚薄优渥

  猥以微贱期功强近矜悯盘桓

  床褥日薄西山气息奄奄

  8.《咬文嚼字》

  付梓斟酌蕴藉慰藉狼藉胸襟岑寂烟榻灞桥尺牍案牍买椟还珠

  舐犊情深穷兵黩武渎职品茗下乘

  烹饪晕倒晕船援例锱铢必较

  9.《说木叶》

  袅袅招徕皎皎灼灼寒砧征戍

  柳恽庾信涔阳万应锭窸窣冉冉

  翩翩亭皋得鱼忘筌诠释痊愈

  10.《谈中国诗》

  精髓梵文轻鸢颦蹙一蹴而就叫嚣

  无垠犬吠一傅众咻

  11.《中国建筑的特征》

  墁地斗拱翼状接榫穹窿额枋

  水榭琉璃脊吻翘首翘起翘楚

  如翚斯飞柁墩

  12.《作为生物的社会》

  鳟鱼蚁冢细胞木屑迄今起讫

  毗邻梭子苜蓿合拢水龙头葱茏

  垄断得陇望蜀阈值黏菌鲱鱼

  13.《宇宙的未来》

  坍缩恍惚关隘沮丧混沌

  兽槛门槛暴涨头昏脑胀膨胀

  处分处长处暑处女作

  创伤首创模棱两可

  外国小说欣赏

  1.《桥边的老人》

  骡 (luò)车蹒 (pán)跚脚(踝)huái 踯躅(zhú) 踟蹰(chí chú)

  侦 (zhēn)察撇 (piē)下饶 (ráo)恕岔 (chà )路勉强(miǎnqiǎng)

  铁锹(qiāo)啁啾(jiū)

  2.《墙上的斑点》

  城堡(bǎo) 簇(cù )拥肖像(xiào)赝 (yàn )品别shù(墅)

  古zhǒng(冢) 悬而不决都铎(duó)王鳍(qí)翅铁裙箍(gū)

  脚趾(zhǐ)鸟窠(kē ) 耋耄(dié mào)怂恿(yǒng) 恼(nǎo )羞成怒

  呆滞 zhì鬈发quán 褶皱 zhě桅杆wéi

  3.《炮兽》

  挣(zhèng)断挣(zhēng)扎歼(jiān)灭撞城槌(chuí)

  牤(māng)牛牛虻(méng)蟒(mǎng)蛇塞责(sè) 大桥合龙lóng

  水龙头lòng 合拢lǒng 葱茏lóng 垄断lǒng 得陇望蜀lǒng

  晕(yūn)眩晃(huàng)动晃眼huǎng 咯血(kǎ xiě)瞥 (piē)见千刀万剐(guǎ)被褥(rù)桅杆(wéi gān)痉挛(jìng luán) 颠踬 (zhì) 蚱蜢(zhà měng)

  凛(lǐn)冽驯 (xùn)服摇yè( 曳 ) 窥( kuī)探飒(sà)爽

  陷阱 (jǐng) 抛锚(máo)呼吁(yù)气喘吁吁xū飓 (jù) 风

  4.《安东诺夫卡苹果》

  暖和(huo)甘霖(lín) 静谧(mì) 荫蔽(yīn)荫庇yìn 叽叽嘎嘎(gā)

  戛然而止jiá惬意(qiè) 料峭(qiào)香喷喷(pēn) 喷薄(pēn) 喷香pèn

  桔(j ié)梗麦秸(jiē)馥(fù)郁犄角(jī) 掎角之势jǐ裙裾(jū)

  斜睨(nì)黑魆魆(xū)黑黪黪(cǎn) 蓦然(mò) 风驰电掣(chè) 掣肘(zhǒu)

  苍穹(qióng) 富shù(庶) 伛偻(yǔ lǚ) 迥(jiǒnɡ)然不同

  鞍pèi ( 辔 ) 寥 (liáo)廓寒噤(jìn)噤若寒蝉 jìn 薄雾(bó) 按捺(nà)

  砭(biān)骨拾掇(duo) 詈(lì)骂膻(shān)味忧心忡忡(chōng)

  雪橇(qiāo) 撬开qiào 撵着(niǎn) 倾圮(pǐ) 狩猎(shòu)骟(shàn)马

  雨霁(jì)初晴分蘖(niè) 粗糙(cāo)打褶(zhě)黑黝黝(yǒu)

  颀(qí)长倏(shū)忽麦茬(chá)湿漉漉(lù)卷帙(zhì)浩繁

  媲(pì)美揄(yú)扬暮霭 (ǎi) 龇(zī)牙咧嘴蹑(niè)手蹑脚

  篇什(shí)娇妍(yán)忧悒(yì)谛(dì)听瓜熟蒂(dì)落

  鞑靼(dá dá)纡(yū)尊降贵阒(qù)无一人5.《丹柯》

  泥沼(zhǎo)泥淖(nào)虬曲(qiú)黏(nián)泥粘(zhān)贴

  龌龊(wòchuò)轧轧(yà)响轧(zhá)钢轧帐gá倾轧yà轧棉花yà轧票处 gá

  疙瘩(gē da)颤(chàn)抖寒颤zhàn 颤栗zhàn 打颤zhàn

  着(zháo)魔篝火gōu

  6.《炼金术士》

  祈祷(dǎo)帐篷péng 辨别(biàn)拷(kǎo)打

  弥(mí)天大谎话匣(xiá)子荒谬(miù)纰缪(pīmiù)未雨绸缪móu

  企(qǐ)慕攒钱(zǎn)人头攒动cuán 攒射cuán 沮丧(jǔ sàng)龃龉(j ǔyǔ)

  袒 (tǎn)露迭出(dié)更迭(dié)叠床架屋(dié)肃mù( 穆 )

  炼金liàn 通货膨胀(zhàng)

  7.娜塔莎

  宅邸(zháidǐ)花翎(líng)勋绶(shòu)砰(pēng)然

  请帖(tiě)妥帖tē字帖tiè胸襟(jīn)搽(chá)香水擦(cā)眼泪

  女仆(pú)别针(bié)别扭(biè)耽搁(dān ge)薄纱衣(báo)皱襞(zhòu bì)撩拨(liáo)撩袖子(liāo)怯场(qiè)露面(lòu) 胸脯(pú) 果脯(fǔ)

  8.《素芭》

  诅咒(zǔzhòu)胚胎(pēi) 土坯(pī) 沮丧(jǔsàng)

  睫毛(jié)浑身解数(xiè)押解(jiè)解元jiè蜷缩(quán)明眸(móu)

  善睐(lài) 晌午(shǎng)伫(zhù)立毗邻(pí) 濒临(bīn)

  岸埠(bù)磨蹭(ceng)蹭饭(cèng)脖颈(bógěng)牝鹿(pìn)海蚌(bàng)蚌埠bèng 牤牛(māng)唠叨(dao) 干瘪(biě)瘪三biē修葺(qì)

  9.《清兵卫与葫芦》

  热zhōng( 衷 ) 茶卤(lǔ)呵chì( 叱 ) 喘气(chuǎn)战战兢兢(jīng)

  哆suo( 嗦 ) xīn( 薪 )水神采奕奕yì槌子chuí唠叨láodao 叨扰tāo 10《在桥边》

  捷 (jié)报怜悯 (mǐn) 慷慨 (kǎi ) 气概(gài)

  11.《牲畜林》

  饥馑jǐn 喟然kuì秉烛夜游bǐng 休憩qì先妣bǐ叩门kòu 呱呱而泣gū膘肥体壮biāo 不寒而栗lì骡子luó蹑手蹑脚niè马厩jiù

  腼腆miǎntiǎn 圆锥zhuī嗅着xiù厮打sī鸡仔zǎi 苔藓tái

  舌苔tāi 大腹便便pián 便宜行事biàn 贸然开枪mào 扳机bān 岔路chà

  12.《半张纸》

  赐予yǔ予取予求yú和蔼ǎi 溺死nì

  13.《山羊兹拉特》

  硝皮匠xiāo 奶酪lào 温驯xùn 戏谑xuè呱呱叫guā呱呱坠地gū脚趾zhǐ

  捋着胡须lǚ狞笑níng 游弋yì雪橇qiāo 撬开qiào 歉收qiàn

  咩咩地叫miē一小撮胡子zuǒ撮合cuō一撮盐 cuō一撮敌人cuō

  14.《礼拜二午睡时刻》

  橘红jú窒息zhì棕榈lǘ拽紧zhuài 褴褛lánlǚ剥落bō

  麇集qún 龟裂jūn 惊扰rǎo 趿拉tā谛听dì孱弱chán 孱头càn

  15.《沙之书》

  一幢楼房zhuàng 灯影幢幢chuáng 笨拙zhuō铁锚máo 荒诞dàn

  粗糙cāo 剥啄bō蒙骗mēng 蒙头转向mēng 蒙蒙亮mēng

  蒙蔽méng 蒙昧méng 内蒙古měng

  16.《骑桶者》

  不啻chì咖啡kā地窖jiào 穹顶qióng 遭殃yāng

  门槛kǎn 衷心zhōng

  中国古代诗歌散文欣赏

  鼙(pí)鼓擘(bò)画剽(piāo)掠潺湲(chányuán) 钟鼓馔(zhuàn)玉

  修葺(qì) 扃(jiōng)牗凝睇(dì) 迤逦(yǐ lǐ) 雕栏玉砌(qì)

  倏(shū)忽霰(xiàn)弹砧(zhēn)板踯躅(zhí zhú) 斩将搴旗(qiān)

  桴(fú)鼓契(qì)约肯綮(qìng) 薜荔(bìlì) 将进酒(qiāng)

  歌阕(què) 联袂(mèi) 聒噪(guō) 殷(yǐn)岩泉戏谑(xuè)

  舟楫(jí) 怨怼(duì) 抟(tuán)弄不省(xǐng所怙hù辟(bì)易

  剽(piāo)掠掾(yuàn)属曝(pù)晒缫(sāo)丝哂(shěn)笑栏楯(shǔn)

  珊珊可爱shān 麾下huī披靡mǐ矗立chù妃嫔媵嫱fēi pín yìng qiáng

  鼎铛玉石chēng 日削月割xuē泣下沾襟jīn 缫丝sāo 飧饔sūn yōng